Tiểu đường hoàn Difoco đổi mẫu mã mới vào đầu tháng 12-2017

Bắt đầu từ tháng 12-2017 trở đi, công ty Difoco sẽ tiến hành sản xuất và phân phối sản phẩm Tiểu Đường Hoàn đã được đỗi mẫu mã, bao bì mới để đảm bảo chất lượng thuốc tốt hơn cho người sử dụng. Tiểu đường hoàn Difoco được thay đổi như thế nào? – Hộp […]